NONSENSE

Gabriele Troisi

GABRIELE TROISI: NONSENSE è il nuovo singolo

GABRIELE TROISI NONSENSE è il nuovo singolo in uscita per Futura Dischi Il richiamo analogico