Noi due tour 2020 – A gentile richiesta

GIGI DALESSIO TOUR 2020

GIGI D’ALESSIO, NOI DUE TOUR 2020 @ Teatro EuropAuditorium, Bologna

Noi due tour 2020 di Gigi D’Alessio, farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il