New Horizon

NEW HORIZON – Gate Of The Gods

Erik Gronwall faceva parte degli H.E.A.T . ed ora sta lottando contro la leucemia e