Manu Delago

manu delago circadian live

MANU DELAGO – Circadian live

Manu Delago lo storico batterista e percussionista di Olafur Arnalds e Bjork è tornato a
manu delago nightliner cover

MANU DELAGO – Nightliner

Nato ad Innsbruck, Tyrol, Manu Delago è diventato, dopo il suo lungo percorso di studi