bari in jazz

radiodervish 1

BARI IN JAZZ – ULTIME DATE DELLA XVI EDIZIONE

XVI BARI IN JAZZ Selva di Fasano PROGRAMMA DAL 18 AL 21 AGOSTO Dopo la
radiodervish

AL VIA A BARI IN JAZZ 2020: DAL 7 AL 21 AGOSTO A FASANO E MONOPOLI

XVI BARI IN JAZZ 7-21 AGOSTO Fasano, Monopoli ALY KEÏTA / JAN GALEGA BRÖNNIMANN /