Revelation tour 2020

Mika Revelation Tour Napoli 2020 01

Mika al Teatro Palapartenope di Napoli

Revelation Tour - Napoli -  05 febbraio Uno straordinario concerto, ieri sera 5 febbraio al
MIKA NAPOLI

MIKA ritorna a Napoli con il suo “Revelation tour”, il 5 febbraio al PalaPartenope

MIKA Ritorna a Napoli il 5 febbraio con il suo “Revelation tour”UN ONE-MAN-SHOW MULTICOLOR, INTIMO, DIRETTO,