Jim Marshall

Jim Marshall

MUSICA e CINEMA: Show Me The Picture: The story of Jim Marshall

Bob Dylan e Jimi Hendrix, Janis Joplin e Mick Jagger, Johnny Cash e Jim Morrison,