acid jazz

CAL BIRBANTHE – STORIE

“Storie”, esordio discografico di Cal Birbanthe, nome d’arte di Calogero ‘’Carlo’’ Spanò, è frutto di